Dotacja na kapitał obrotowy dla BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 323 795,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 323 795,43 PLN