Smart City

Smart znaczy inteligentne. Takie też będą miasta, gminy oraz metropolie w XXI wieku. Dlatego warto już teraz podjąć  inwestycję w innowacyjne elementy związane z poprawą komfortu życia mieszkańców. Świadoma realizacja idei smart city w bezpośrednim stopniu przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów infrastruktury, optymalizacji kosztów, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, usprawnienia mobilności oraz dostosowania do konkretnych potrzeb np. związanych z dbałością o środowisko, oraz wysoki komfort życia. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej, a długofalowo na zahamowanie wyludniania się gmin. Sprostanie procesom demograficznym starzenia się społeczeństwa stanowi natomiast dla samorządów jedno z największych i najtrudniejszych wyzwań XXI wieku.

Inteligentne miasto to wymarzone miejsce do życia, zarówno dla władz, jak i jego mieszkańców.
Smart City tapeta 02
Smart City tapeta długa
Innowacje, ekologia, zdrowie oraz zrównoważony transport należą obecnie do czołowych priorytetów Unii Europejskiej.

Nasze otoczenie przechodzi głęboką metamorfozę. Każdego dnia mamy kontakt z małą architekturą miejską, która również musi sprostać współczesnym wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi użytkownicy, inwestorzy oraz świat. Są one coraz wyższe i dotyczą np. w odniesieniu do przystanków zarówno estetycznego kształtu, trwałych materiałów, jak również ich wyposażenia odpowiadającego na obecne trendy, do których należą: WiFi, USB / indukcja, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych oraz energooszczędnych urządzeń, multimedia w tym nośniki digital city light, ogrzewane ławki, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami, elementów zielonych takich jak pergole z bluszczem oraz rozchodnik na dachu. Jednocześnie inwestorzy oczekują wandaloodporności, trwałości, wysokiego poziomu higieny, bezpieczeństwa, oraz uniwersalnego zastosowania.

Smart City baner 02
Budotechnika od kilkudziesięciu lat nieustannie wspiera rozwój miast i gmin w Polsce.

Wychodząc naprzeciw obecnym oczekiwaniom, stworzyliśmy i zaprezentowaliśmy w 2019 r. najnowocześniejszą w Polsce inteligentną i innowacyjną wiatę przystankową Wenus. Jako najstarszy i najbardziej doświadczony producent w branży małej architektury w Polsce skonstruowaliśmy przemyślany i solidny przystanek łączący wszystkie najbardziej popularne i pożądane wyżej wymienione cechy, z którymi zapoznać się można TUTAJ. Jednak propozycja Budotechniki w zakresie smart city sięga zdecydowanie dalej. Już niebawem przedstawimy szeroką i pełną wizję przyszłości inteligentnej architektury miejskiej, jaka będzie dominować i towarzyszyć nam w smart city XXI wieku.

Smart City tapeta baner