Smart City

Smart znaczy inteligentne. Takie też będą miasta, gminy oraz metropolie w XXI wieku. Dlatego warto już teraz podjąć  inwestycję w innowacyjne elementy związane z poprawą komfortu życia mieszkańców. Świadoma realizacja idei smart city w bezpośrednim stopniu przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów infrastruktury, optymalizacji kosztów, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, usprawnienia mobilności oraz dostosowania do konkretnych potrzeb np. związanych z dbałością o środowisko, oraz wysoki komfort życia. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej, a długofalowo na zahamowanie wyludniania się gmin. Sprostanie procesom demograficznym starzenia się społeczeństwa stanowi natomiast dla samorządów jedno z największych i najtrudniejszych wyzwań XXI wieku.

Inteligentne miasto to wymarzone miejsce do życia, zarówno dla władz, jak i jego mieszkańców.
Smart City tapeta 2
Smart City tapeta długa
Innowacje, ekologia, zdrowie oraz zrównoważony transport należą obecnie do czołowych priorytetów Unii Europejskiej.

Nasze otoczenie przechodzi głęboką metamorfozę. Każdego dnia mamy kontakt z małą architekturą miejską, która również musi sprostać współczesnym wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi użytkownicy, inwestorzy oraz świat. Są one coraz wyższe i dotyczą np. w odniesieniu do przystanków zarówno estetycznego kształtu, trwałych materiałów, jak również ich wyposażenia odpowiadającego na obecne trendy, do których należą: WiFi, USB / indukcja, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych oraz energooszczędnych urządzeń, multimedia w tym nośniki digital city light, ogrzewane ławki, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami, elementów zielonych takich jak pergole z bluszczem oraz rozchodnik na dachu. Jednocześnie inwestorzy oczekują wandaloodporności, trwałości, wysokiego poziomu higieny, bezpieczeństwa, oraz uniwersalnego zastosowania.

Smart City tapeta długa 4
Budotechnika od kilkudziesięciu lat nieustannie wspiera rozwój miast i gmin w Polsce.

Wychodząc naprzeciw obecnym oczekiwaniom, stworzyliśmy i zaprezentowaliśmy w 2019 r. najnowocześniejszą w Polsce inteligentną i innowacyjną wiatę przystankową Wenus. Jako najstarszy i najbardziej doświadczony producent w branży małej architektury w Polsce skonstruowaliśmy przemyślany i solidny przystanek łączący wszystkie najbardziej popularne i pożądane wyżej wymienione cechy, z którymi zapoznać się można TUTAJ. Jednak propozycja Budotechniki w zakresie smart city sięga zdecydowanie dalej. Już niebawem przedstawimy szeroką i pełną wizję przyszłości inteligentnej architektury miejskiej, jaka będzie dominować i towarzyszyć nam w smart city XXI wieku.

Smart City tapeta długa 2