Niezmiernie miło jest nam poinformować, że prowadzone przez naszą firmę działania w kierunku rozwoju i kreacji nowoczesnej małej architektury miejskiej zostały docenione. 20 listopada 2020 r. podczas transmitowanej on-line uroczystej Gali w hali Arena Gliwice Budotechnika Sp. z o.o. została laureatem jedynego i specjalnego wyróżnienia w kategorii średnich przedsiębiorstw w konkursie Innowator Śląska 2020. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom w imieniu spółki odebrał Marcin Włodarczyk Spec ds. Marketingu i PR.

Kategoria Średni przedsiębiorca. Wyróżnienie: Budotechnika Sp. z o.o. za wiatę przystankową Wenus.

Przystanek łączy światowe trendy designu małej architektury miejskiej oraz najbardziej pożądaną przez użytkowników innowacyjną funkcjonalność, ekologię oraz kwestie istotne dla inwestora, czyli wandaloodporność, ekonomię oraz funkcję reklamową. Dzięki swej wszechstronności doskonale sprawdzi się w małej gminie, mieście, jak i dużej metropolii. Wiata oferuje szereg nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych na podstawie zastrzeżonych wzorów oraz technologii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie modelu Wenus.

Tegoroczna 12 edycja wydarzenia była rekordowa pod względem zgłoszonych rozwiązań. Do drugiego etapu konkursu wybrano 20 innowacji z 31 zgłoszonych. Laureatów konkursu wybrała dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli samorządów, świata nauki, jednostek wspierających biznes oraz samych przedsiębiorców, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych w firmach audytów technologicznych. W skład komisji Innowatora Śląska 2020 weszły następujące osoby: Przewodniczący komisji, Prezes GAPR – Pan Bogdan Traczyk,  Członkowie komisji:1. Jacek Bialik – Wiceprezes Zarządu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Jacek Woźnikowski – Zarząd Metropolia GZM, Wojciech Kałuża – wicemarszałek Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląskie. Pozytywna energia, Katarzyna Kobierska – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gliwice, dr inż. Magdalena Letun-Łątka – Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechnika Śląska, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – Prorektor Uniwersytet Śląski w Katowicach ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Marcin Wilk – prezes Śląski Fundusz Rozwoju, dr hab. Grzegorz Wszołek – prezes EMT-Systems.

Przydatne linki oraz publikacje medialne:

Property Design Wiata przystankowa nagrodzona za innowacyjność

Transinfo Przystanek Budotechniki wyróżniony za innowacje

Strona konkursu Innowator Śląska

Gliwice.eu Nagrodzono Innowatorów Śląska 

GAPR Znamy laureatów konkursu Innowator Śląska 2020 

Uznanie w oczach znamienitego jury zyskała wiata przystankowa Wenus. Przyznana nagroda jest dla naszej firmy i całego zespołu pracowników powodem do radości, dumy oraz impulsem do prowadzenia dalszych prac w kierunku inkubacji i transferu nowoczesnych technologii. Jako doświadczony projektant i producent małej architektury miejskiej, a w szczególności wiat przystankowych, toalet publicznych, gablot reklamowych itp. elementów mamy świadomość ogromnych wyzwań i oczekiwań użytkowników oraz inwestorów wobec tego typu elementów przestrzeni miejskiej. Prowadzona i rozwijana od wielu lat strategia innowacji naszej spółki przynosi oczekiwane rezultaty. Głęboko wierzymy, że zaproponowane w modelu wiaty przystankowej Wenus rozwiązania staną się niebawem gronie standardów tego typu małej architektury miejskiej zarówno w Polsce, jak i całej Europie.

Ideą Konkursu Innowator Śląska jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Celem jest wyróżnienie tych firm i instytucji B+R, podejmujących się nowatorskich zmian przez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii, nowych produktów czy też usług, które osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe. Organizatorem konkursu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe Network”.

Wenus jest przedsiębiorcza – nagroda dla wiaty przystankowej

Nie po raz pierwszy popisaliśmy się swoim zamysłem i udowodniliśmy, że nasza wiata Wenus jest przedsiębiorcza. Co to oznacza? Jest to wiata skrojona na miarę XXI wieku, ponieważ została skonstruowana w taki sposób, że jest odporna na ataki wandalizmu, spełnia założenia ekonomiczne i dodatkowo może pełnić funkcję reklamową dla dowolnego podmiotu. Wenus jest przedsiębiorcza także dlatego, że sprawdzi się doskonale jako wiata zlokalizowana w nowoczesnej metropolii, jak i tradycyjnym niewielkim mieście.